dod games

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (PRIVACY POLICY FOLLOWS GREEK TEXT)

Η εφαρμογή dod games αποθηκεύει αποκλειστικά και μόνο Ονοματεπώνυμο, Φύλο και Ημερομηνία Γέννησης τα οποία είναι τα άκρως απαραίτητα για την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους χρήστες της. Εντός της εφαρμογής εμφανίζεται μόνο το φύλο και το μικρό όνομα ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του επωνύμου. Η ημερομηνία γέννησης δεν εμφανίζεται σε άλλους χρήστες της εφαρμογής.


Τα Δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο αρχείο του dod games είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τους ίδιους τους χρήστες κατά την εγγραφή τους ή κατά την τροποποίηση των προφίλ τους.Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) από τον οποίο μπορούν να είναι διαθέσιμα σε άγνωστο αριθμό ατόμων μέσω της σύνδεσής αυτών των ατόμων με τον δικτυακό τόπο του dod games. Τα δεδομένα αποθηκεύονται εντός Ε.Ε. Η συναίνεση του χρήστη στους Όρους Χρήσης του dod games παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεση του για την επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του


Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα Δεδομένα που έχουν δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, μέσω των αντίστοιχων λειτουργιών διαχείρισης που προσφέρει η σελίδα κοινωνικού δικτύου μέσω της οποίας συνδέονται στην εφαρμογή dod games. Οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν δηλώσει σύμφωνα με το νόμο, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της σελίδας κοινωνικού δικτύου μέσω της οποίας συνδέονται στην εφαρμογή dod games


Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τους χρήστες της εφαρμογής dod games. Εάν η ιδιοκτήτρια εταιρία της εφαρμογής dod games λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι χρήστης δημοσιεύει στο dod games πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, μπορεί να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του χρήστη.


Η DOD SOCIAL και τα dod games δεσμεύονται να μην προβούν σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών των dod games σε κανένα τρίτο φορέα. Η εφαρμογή dod games μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ


Οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει η εφαρμογή dod games μέσω άλλων δικτυακών τόπων όπου η εφαρμογή dod games έχει τοποθετηθεί (πχ στο facebook).

Σε αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή dod games ακολουθεί πλήρως τους όρους λειτουργίας, διασύνδεσης και διαμοίρασης δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Αυτό σημαίνει οτι η εφαρμογή dod games ΔΕΝ έχει πρόσβαση ώστε να αποκτήσει και να αποθηκεύσει στους διακομιστές του (servers) προσωπικά σας δεδομένα που τυχόν έχετε κοινοποιήσει στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Τα δεδομένα σας θα διέπονται από την ασφάλεια που παρέχει ο δικτυακός τόπος από τον οποίο συνδέεστε στα dod games. Που σημαίνει οτι θα είναι ορατά στα άτομα που έχετε επιλέξει μέσα στο κοινωνικό δίκτυο από το οποίο εισέρχεσθε. Οι υπόλοιποι χρήστες που συνδέονται στα dod games από μέσω άλλου δικτυακού τόπου ή από κάποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο θα μπορούν να δουν μόνο το μικρό σας όνομα και το φύλο σας. Αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του dod games και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων αποδέχεστε να κοινοποιηθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διατηρούμε εύλογους κανόνες ασφαλείας και εμπιστευτικότητας και κάνουμε τα μέγιστα δυνατά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εν τούτοις, στις περισσότερες ιστοσελίδες του Διαδικτύου και στην ασύρματη ή μέσω κινητού επικοινωνία, είναι δυνατόν για τρίτους να υποκλέψουν παρανόμως ή να έχουν πρόσβαση σε μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες σε μία μη προστατευόμενη μετάδοση. Περιορίζουμε την εκ μέρους των υπαλλήλων μας πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας στα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για τον κατάλληλο χειρισμό των πληροφοριών αυτών, οποιοσδήποτε δε υπάλληλος παραβιάσει τους κανόνες μας ασφαλείας και εμπιστευτικότητας θα υποβληθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες μας. Ζητούμε από τους παρόχους λειτουργικής υπηρεσίας μας να ακολουθούν την ίδια πολιτική, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για την παράλειψή τους να το πράξουν.


COOKIES ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ‘cookie’ και SharedObject για να συλλέγουμε στοιχεία σε ότι αφορά τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο (site) μας και την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε συγκεντρωτική μορφή και δεν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση οποιουδήποτε συγκεκριμένου χρήστη ή ατόμου. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων:

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε δικαίωμα να μοιραζόμαστε πληροφορίες με τις τυχόν μητρικές, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες μας, καθώς και με τους παρόχους που μας συνδράμουν στην παροχή των Υπηρεσιών μας σε σας. Δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, τοποθεσία) ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για την εμφάνιση σε εσάς υπηρεσίες που θα σας βελτιστοποιήσουν την εμπειρία μέσα στα dod games καθώς και για την εμφάνιση σε εσάς διαφημίσεων που σας ενδιαφέρουν. Σε καμία περίπτωση αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα προωθηθούν ή θα κοινοποιηθούν σε τρίτους ακόμα και αν χρησιμοποιήσετε σύνδεσμο που καταλήγει σε σελίδα τρίτου ή πατήσετε σε κάποια διαφήμιση.

Στις περιπτώσεις διαγωνισμών η ιδοκτήτρια εταιρία των dod games ΔΕΝ θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένο ή άλλο τρόπο και για τη συμμετοχή σας στον εκάστοτε διαγωνισμό θα πρέπει εσείς να συμπληρώσετε τις πληροφορίες χειροκίνητα και με δική σας ευθύνη.